Lakók és házak

Az alábbi dokumentum tartalmazza azon eredeti tulajdonosok névsorát, akik 1931-ben megvásárolták az ingatlanokat. Zömében a középosztályhoz tartozó emberek vásárolták meg a házakat, mint pl. katonatiszt, rendőrtiszt, banktisztviselő, nagykereskedő, stb. Az idők során a tulajdonosok – egy ház kivételével – többször cserélődtek.

Eredeti tulajdonosok (Forrás: https://library.hungaricana.hu/)

A tulajdonosváltás a 40-es évek végén kezdődött, amikor néhány eredeti tulajdonos különböző okokból eladta ingatlanát (pl. a 4. számú ház lakói kivándoroltak). Az 50-es évek elején számos háztulajdonost kitelepítettek (pl. Napraforgó u. 20. – Zichy család, Napraforgó u. 19. – Komáromy Géza rendőrtiszt és családja), és az ingatlant új tulajdonos kapta meg az államtól. A lakáshiányos időkben egyes házakba a tulajdonos mellé társbérlőket költöztettek be (pl. Napraforgó u. 3., 5., 9., 10. és 12.), illetve néhány ingatlant illetéktelen beköltözők foglaltak el (pl. Napraforgó u. 15.).

Számos esetben az ingatlant fizikailag is többfelé szabdalták az új lakók között. A leválasztások sok esetben megváltoztatták a ház belső elrendezését és külső képét. Így például a kis alapterület növelése céljából toldalékot építettek a házhoz vagy beépítették a nyitott teraszokat. Mivel a házak eredetileg több bejárattal épültek (főbejárat, konyhaajtó, hátsó/kerti bejárat), a leválasztások általában úgy történtek, hogy a különböző lakók más-más bejárati ajtót használhassanak, és a helyi adottságoknak megfelelően esetenként átépítették a belső lépcsőket és tereket. Az 1950 utáni évtizedek erősen rányomták bélyegüket a házak állapotára. Ennek oka, hogy a lakók nagy része nyugdíjas volt, anyagi helyzetük csak kisebb, feltétlenül szükségessé váló javításokat tett lehetővé, átfogó renoválásra nem volt módjuk.

Az 50-es, 60-as években az utca egyes házaiban gazdasági tevékenységet is folytattak a lakók:

  • a 3. számú házban vegytisztító működött,
  • a 2. számú házban kis élelmiszerüzlet működött, majd a 70-es években a Hungaroflor vállalat költözött be az ingatlanba (melynek könyvelő részlege az évtized második felében a 4. számú ház földszintjén kapott elhelyezést),
  • az 5. számú házban szemfelszedéssel foglalkoztak,
  • a 16. számú házban műanyag táskákat és esőkabátokat készítettek.

A 70-es évek végére számos régi tulajdonos meghalt, és a házakat új tulajdonosok vásárolták meg. Erre az időre már megtörtént a Napraforgó utca házainak műemléki besorolása, és a tulajdonosok többségükben az előírásoknak megfelelően kezdték meg házaik felújítását.

A 20. század utolsó évtizedeiben számos neves művész lakott az utcában, így Petrovics Emil Kossuth díjas zeneszerző és felesége, Galambos Erzsi Kossuth és Jászai díjas színésznő, Garas Dezső, a nemzet színésze, Illés Gyula Munkácsy díjas szobrászművész, Szemes Mihály és Szemes Marianna filmrendezők, továbbá Gábor Tamás olimpiai és világbajnok vívó. Az utca jelenlegi lakói között szintén találhatók művészek, egyetemi professzorok, sikeres cégvezetők és vállalkozók.

Az utca lakóközössége elkötelezett a Napraforgó utcai épületegyüttes, mint kulturális örökség megóvása mellett.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!